Venteliste

Der skal betales hvert år for at blive på listen og det er i 2018, søndag den 06. maj og søndag den 13. maj fra kl 10 til 12 og det skal være personligt fremmøde.
 
Hvis der bliver ledige pladser, så trækker vi lod søndag den 3. juni 2018 kl. 10
 
Venteliste juni 2017
 
1. Charlotte Ravnsborg
2. Kim Nielsen
3. Maria B. Sørensen
4. Franco Savi
5. Hanne & Søren Kroll
6. Jette Wettergreen
7. Lis Bech
8. Pernille Nørløv
9. Vibeke og Palle Rasmussen
10. Anne Mette Mogensen
11. Anna og Nikolaj Kristiansen
12. Jimmi Christensen
13. Mikkel Husted
14. Phillip Jønsson
15. Ida Svith
16. Mette Lagermand
17. Ruth Ekelund
18. Trym Bentzen
19. Ramus Græsborg
20. Claus Daugaard
21. June & Danny Klint
22. Gitte Oxbye
23. Thomas Møller
24. Casper Thomsen
25. Anne Munk
26. Christian Dam og Marte Kartfjord
27. Malene Hansen
28. Mette Stephensen
29. Naja Rasmussen
30. Søren Delövenbo Kongstad
31. Maiken Rømer Rasmussen
32. Laura Ida Nørgård
33. Rasmus Svane Thorndahl
34. Mette Krag Andreasen
35. Malene Svarre Larsen
36. Thomas Ingtrup
37. Patrick Simon Pedersen
38. Sohail Md.Ekramullah
39. Connie Holst
40. Cathrine Wrønding Elf
41. Alexander Hecklen
42. Stine Fabild
43. Anders Rafn
44. Jeppe Andersson
45. Magnus Risby Mortensen
46. Lotte Kjær
47. Anida Larsson
48. Nick Dyhr
49. Birgitte Elrum Pedersen
50. Camila M. Viancos-Holst